Legging av brostein, heller mm i Verftsgata, Trondheim.