Legging av brostein, heller mm i Verftsgata

Stort prosjekt med mange forskjellige arbeidsoppgaver.