Nå har vi nådd midten av juni, og mange har forhåpentligvis tilgodesett sine vekster med gjødsel tidligere i vår. Det er bare å fortsette med en ny runde!

Hvorfor er det nødvendig å gjødsle?

I naturen finner vi flotte planter, uten at noen har gått rundt med gjødselspann. Men også i naturen tilføres det næring i form av nedbrutt biologisk materiale. Når ville planter vokser og trives, skyldes det blant annet at de er supertilpasset vekstforholdene der de er. Hvis en plante prøver seg på et sted den ikke egentlig passer til, vil den bli utkonkurrert av de vekstene som passer der. Eller kanskje det er for vått, for tørt, for næringsfattig. Den vil kanskje overleve, men med dårlig utvikling. Over tid vil kanskje vekstforholdene på et sted endres som følge av at en type vekst har ‘brukt opp’ de næringsstoffene den liker best, og da vil vi få endring i vegetasjonen.

I hagen er det ikke alltid slik at forholdene er skreddersydd til plantene. I tillegg omgir vi oss med kultivarer som er framforedlet for å gi mye blomstring, egenartet vekst, masse frukt o.s.v. Mange slike egenskaper krever mer næringstilgang, og derfor må vi gjødsle for å få gode resultater.

Godt etablerte trær og busker klarer stort sett å hente det de trenger selv. Står de i plenen, får de dessuten være med på festen når plenen gjødsles både i april/mai, ved sankthanstider og på sensommeren. For sterk gjødsling av frukttrær, bærbusker og prydbusker kan gi mye bladvekst, men mindre blomster og frukt/bær. God gjødsling av plenen, derimot, er lurt. Det gir god vekst i gresset, hvilket gjør det vanskeligere for mosen å overta.

Roser er næringskrevende, spesielt de remonterende (gjenblomstrende), og kan gjerne gjødsles 2-3 ganger i løpet av sesongen – men helst ikke senere enn i begynnelsen av juli.

Sommerblomster i bed og krukker bør gjødsles jevnlig. Dette er planter med en formidabel oppgave: Å blomstre hele sommeren gjennom med beskjedent rotnett og ev. begrenset miljø i potte. Gjødsle heller lite og ofte, enn mye og sjelden.

Det er lett å gå seg vill blant alle gjødseltyper som tilbys. Første bud er at det er bedre med hvilken som helst gjødsel, enn med ingenting. Unntaket er rhododendron og andre surjordsplanter, som ikke må få kalkrik gjødsel, som kalksalpeter. Disse plantene trenger sur jord for å ta opp næring, og kalk senker surhetsgraden. Rhododendrongjødsel er en grei løsning her.

Langtidsvirkende gjødsel er framstilt slik at den avgir næring over tid, sammenlignet med lettoppløselig gjødsel som virker ‘her og nå’.

Organisk gjødsel kontra kunstgjødsel: Kunstgjødsel er ofte lettoppløselig og gir hurtig effekt, mens f.eks hønsegjødsel og annen naturgjødsel jobber på litt lengre sikt, og dessuten tilfører mikroliv og forbedrer jorda.

Alle gjødseltyper i handelen har bruksveiledning og doseringsbeskrivelse på pakningen.

Vårt ‘flaggskip’ på gjødselfronten er Algomin. Algomin er granulert, langtidsvirkende gjødsel bestående av naturlige råvarer: alger fra havet og mineraler fra jorden. Letthåndterlig og miljøriktig gjødsel til forskjellige bruksområder – plengjødsel med høyt nitrogeninnhold for å gi sterk vekst og grønnfarge til både plen og andre grønne saker, hagegjødsel med allround-sammensetning for alt som skal gi blomstring, frukt, bær og grønnsaker, økologisk godkjent gjødsel m.m.

Bruk av litt forskjellige typer gjødsel er bare fint, variert kost er en god ting.
Kom gjerne til hagesenteret og spør oss om råd 🙂