Biokarbon og biokull er begreper som kanskje er ukjente for mange i dyrkningssammenheng, men her handler det om jordforbedring. La oss prate litt om det;)

Biokarbon blir til ved hjelp av pyrolyseteknologi, en prosess der biomasse omdannes ved høye temperaturer og fravær av oksygen. Produsenten av biokarbonet vi selger i butikken vår (ERA), forteller oss at deres produkt er helt rent – altså fritt for kjemikalier, tungmetaller og andre giftstoffer vi helst ikke vil ha i jorda vi skal dyrke i. Vanlig grillkull KAN inneholde slike uønskede stoffer. Biokarbonet fra ERA har dessuten høyere overflateareal enn grillkull. Men hvorfor er det bra? Og hva er vitsen med å putte dette stoffet i jorda?

Vi sakser litt fra ERA sine hjemmesider:

Sunn jord gir bedre avlinger

Biokarbon er kjent som et stabilt jordforbedringsmiddel fordi:

  • Mikrobiell diversitet og aktivitet øker

  • Det fungerer som et reservoar for vann

  • Øker karboninnholdet i jorda

  • Forbedrer jordstrukturen og gjør den luftigere

  • Kan hemme sykdomsfremkallende bakterier og virus

  • Minsker drivhusgasser

Jordlivet har stor betydning for hvordan vekster vokser og trives. (Les om jordliv i innlegget  Om jord – kulere enn du tror ;). Forutsetninger for godt jordliv er at organismene i jorda har gode ‘boforhold’ og noe å leve av. Biokarbonets enorme overflate med utallige porer er et supert tilholdssted for mikrober, og et like supert lagringssted for vann og næringsstoffer. Mikrober/jordlevende organismer + næringsstoffer = ‘en høyere enhet’ som sørger for at  plantene får det de trenger.

Biokarbonet er altså ikke næring, men et lagringsmedium. Det betyr at man må lade karbonet med næring før det blandes i jorda. Det kan gjøres ved å tømme gjødselvann rett i bøtta med biokarbon, eller blande inn f. eks hønsegjødsel. Poenget er at næringsstoffene lagres og er jevnt tilgjengelige i plantenes rotsone, sammen med mikrobene som hjelper plantene å nyttiggjøre seg godsakene. Rent, ‘uladet’ biokarbon vil over tid tiltrekke seg beboere og samle vann og næringsstoffer i jorda, men i den perioden vil man kanskje oppleve litt dårligere vekst.

En annen god ting er at biokarbonet har ekstremt lang nedbrytningstid. Det betyr at det du tilfører blir der og gjør sine ting i ‘all evighet’.

 

Hvor mye biokarbon må man bruke for å oppnå ønsket effekt? Det kan variere litt ut fra jordas beskaffenhet, men et veldig generelt svar er 1%, eller ca 1 liter i en pallekarm. Det vil forbedre jorda med tanke på vekst og avling. Vi må vel være ærlige og si at prisen for et spann biokarbon kan oppleves som høy, men husk at dette er en engangsinvestering. En investering som sørger for sjumilssteg på veien mot sunnere jord – og sunn jord er nøkkelen til god plantevekst.

 

 

I denne pallekarmen er det ‘normal’, god hagejord. Ved høstlegging av hvitløk fikk den et tilskudd av kompost samt en dose oppladet biokarbon. Planteavfall fra innhøsting fikk ligge på toppen for å kunne gå tilbake til organismene i jorda. Det skal bli spennende å se utviklingen når vekstsesongen er i gang 😀