Ferdig hage på en sesong

Ferdig hage på en sesong

Litt ekstra gøy er det når vi får lov til å omvandle en hel hage. Her er landskapsarkitekten kontaktet for befaring og skisseforslag, noe som utviklet seg til detaljerte planer og et fullt anleggsoppdrag. Gårdsplassen er steinsatt, hagen terrassert med støttemur og...
Terrassering av hage med mange nivåer

Terrassering av hage med mange nivåer

Her har både landskapsarkitekt og anleggsgartnere vært i sving for å lage gode uterom på mange nivåer. Et skrått terreng er terrassert med trapper og dekker i både stein og tre med integrerte benker og plantekasser. Bak huset er det satt opp støttemur, anlagt...
Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

I dette oppdrag har vi hatt gleden av å både tegne og ferdigstille utearealene, alt fra dekker og gjerder til plantekasser og beplanting. Prosjektet startet med en befaring sammen med landskapsarkitekten som siden utarbeidet et planforslag og planteplan i dialog med...
Pergola, terrasse, plantekasser

Pergola, terrasse, plantekasser

En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Kunden har selv plantet i kassene. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og...
Steinlegging, snekring, planting

Steinlegging, snekring, planting

I dette prosjektet ble det  utført forskjellige arbeider: Belegningsstein på gårdsplassen, oppstilling for søppeldunker (mur),bed med kantstein og beplantning, og et skur snekret i tre. Tips &...
Trapp og mur

Trapp og mur

På denne tomta ble det bygget natursteinsmur og -trapp, etter planlegging av vår landskapsarkitekt.   Tips og råd for...