Fosslia omsorgssenter

Fosslia omsorgssenter

I dette prosjektet, som inkluderer sansehage, har vi levert anleggsgartnertjenester som underentreprenør til Tverås Maskin & Transport AS. Vi har stått for steinlegging, kantsetting, beplanting, montering av terrengmurer, trapper, benker og sykkelstativer....
Oppgradering av hel hage

Oppgradering av hel hage

I dette prosjektet har vi hatt gleden av å både planlegge og utføre en total oppgradering av hagen helt fra innkjørsel til innerst i hagen. Området på fremsiden av huset er gjort om fra et åpent plenareal til en koselig uteplass som med tiden blir skjermet fra vegen...
Ferdig hage på en sesong

Ferdig hage på en sesong

Litt ekstra gøy er det når vi får lov til å omvandle en hel hage. Her er landskapsarkitekten kontaktet for befaring og skisseforslag, noe som utviklet seg til detaljerte planer og et fullt anleggsoppdrag. Gårdsplassen er steinsatt, hagen terrassert med støttemur og...
Terrassering av hage med mange nivåer

Terrassering av hage med mange nivåer

Her har både landskapsarkitekt og anleggsgartnere vært i sving for å lage gode uterom på mange nivåer. Et skrått terreng er terrassert med trapper og dekker i både stein og tre med integrerte benker og plantekasser. Bak huset er det satt opp støttemur, anlagt...
Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

I dette oppdrag har vi hatt gleden av å både tegne og ferdigstille utearealene, alt fra dekker og gjerder til plantekasser og beplanting. Prosjektet startet med en befaring sammen med landskapsarkitekten som siden utarbeidet et planforslag og planteplan i dialog med...
Pergola, terrasse, plantekasser

Pergola, terrasse, plantekasser

En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Kunden har selv plantet i kassene. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og...