Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

Privat uteområde – komplett opparbeidelse inkl. planlegging

I dette oppdrag har vi hatt gleden av å både tegne og ferdigstille utearealene, alt fra dekker og gjerder til plantekasser og beplanting. Prosjektet startet med en befaring sammen med landskapsarkitekten som siden utarbeidet et planforslag og planteplan i dialog med...
Pergola, terrasse, plantekasser

Pergola, terrasse, plantekasser

En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og pergola (et luftig...
Steinlegging, snekring, planting

Steinlegging, snekring, planting

I dette prosjektet ble det  utført forskjellige arbeider: Belegningsstein på gårdsplassen, oppstilling for søppeldunker (mur),bed med kantstein og beplantning, og et skur snekret i tre. Tips &...
Trapp og mur

Trapp og mur

På denne tomta ble det bygget natursteinsmur og -trapp, etter planlegging av vår landskapsarkitekt.   Tips og råd for...
Anlegg på nybebygd tomt

Anlegg på nybebygd tomt

Huset var ferdigbygd, og utomhusområdet sto for tur. Hammer planteskole har både planlagt og utført anlegg av belegningsstein, belysning, plen, bed og beplantning. Her er det like før arbeidet begynner Ferdig resultat! Tips og råd for...