I dette prosjektet, som inkluderer sansehage, har vi levert anleggsgartnertjenester som underentreprenør til Tverås Maskin & Transport AS. Vi har stått for steinlegging, kantsetting, beplanting, montering av terrengmurer, trapper, benker og sykkelstativer. Byggherre er Stjørdal kommune og anlegget ble ferdigstilt i 2023.