HEKK

Hva er en hekkplante? ‘Hekkplante’ er definisjonen på en plantestørrelse som benyttes til hekk, og da snakker vi om en ung/liten plante. En ung plante som man må ale opp selv, har lav pris – noe som gjerne har stor betydning ved etablering av en lang hekk.
En hekk kan bestå av ett eller flere planteslag.
I praksis er ‘hekk’ flere planter satt i rekke, og nær sagt hva som helst av planter kan inngå i en hekk – unge planter eller godt voksne og store. I hagesenteret hos oss kan du finne både hekkplanter og små og store busker.Ferdighekk er akkurat det det høres ut som: Store planter som er dyrket fram til ønsket form og høyde for å danne hekk.  Hekken er fiks ferdig når de plantes med riktig avstand. Ferdighekk er bestillingsvare.

Det kan være forskjellige krav vi stiller til hekk.
Kanskje vil vi at hekken skal være

– nøysom
– hardfør
– hurtigvoksende
– høy/lav
– skjermende
– lettstelt
– blomstrende
– ha gode høstfarger
– kunne formklippes
– osv.

Ved etablering av løvfellende hekk, er det i de aller fleste tilfeller lurt å klippe godt ned de første årene, slik at plantene får god forgreining og hekken blir tett nedenfra. La den bli bare 10-15 cm høyere hvert år. Det kan være veldig fristende å la den skyte i været så fort som mulig, men resultatet blir absolutt best om man klipper. Et eksempel hvor det litt kjedelige uttrykket ‘tålmodighet lønner seg’, stemmer på en prikk.

Selv om det er få begrensninger på hva som er mulig å bruke, er det noen planteslag som benyttes mer enn andre i hekker. Under kommer en orientering om noen som er mye brukt, og om noen som ikke er fullt så vanlige.

Bare litt info om tekstene først:
Tallene H5, H6 osv. refererer til klimasoner i Norge. En plante med høyt tall er mer vinterherdig enn en med lavt tall. Geografien endrer seg fra fjord til fjell, og her i Trøndelag varierer klimasonene fra H4 til H8. Stjørdal har fått merkelappen H4-5, men det er verd å merke seg at klimaet kan variere en god del bare innenfor din egen hage, f.eks avhengig av hvor vindutsatt eller lunt det er. Ikke et svart/hvitt bilde, dette, altså.  Eliteplanter.no har en fin side med beskrivelser og klimasonekart.

Planter som er godt egnet ved kysten, er merket K.

Anbefalt planteavstand passer hovedsakelig for små planter. Det er naturlig å benytte større avstand hvis man skal plante store planter.

Agnbøk H4-5
Carpinus betulus

Høyde: 15-20 m.
Sol-skygge.
Trives i nesten all slags dyp jord, men ikke for tørr.
Hann- og hunnrakler på våren.
Frisk, grønn farge fra mai til oktober. Beholder en del av bladene på gjennom vinteren, da er de tørre og brune. Faller av når det vokser ut nye på våren.
Blir et stort tre hvis den ikke klippes, men klipping gir en tett og skjermende hekk.
Toppes først når ønsket høyde er nådd, trimmes for øvrig for å få en tett hekk.  Kan holdes veldig smal. Saktevoksende.
Regnes ikke som en sikker plante i vårt distrikt, men går på steder med gunstige forhold.
Planteavstand hekk: 0,3 m

Alperips
Ribes alpinum  H7 K

Høyde: 1-1,5 m 
Sol/halvskygge.
Gulgrønne, unnselige blomster.
Nøysom, trives på skrinn jord. Tåler leirjord. Hurtigvoksende, vindtolerant.
Gul høstfarge.
Fingrenet, tett hekk som blir grønn tidlig om våren, fin å klippe i stramme former.
Planteavstand hekk: 0,2-0,3 m

Amerikahagtorn H7 K
Crataegus intricata

OBS: Amerikahagtorn er pr. i dag (vår 2023) ikke mulig å skaffe, grunnet vanskeligheter med produksjon av nye planter

Høyde: 3-4 m
Små, hvite blomster i juni. Brunrøde frukter i sept-nov, gulrød, sein høstfarge.
Stive greiner, lange torner, tett vekst.
Trives med både fuktig og tørr vokseplass, tåler leirjord.
Nøysom, vindsterk, sterk mot snøbrekk.
Passer som klipt eller fri hekk.
Planteavstand hekk: 0,4 m

Bjørkebladspirea H8 K
Spiraea betulifolia

Høyde: 0,6-1 m
Sol/halvskygge.
Hvite blomster i halvskjermer i juni-juli. Rik blomstring.
God, rødoransje høstfarge.
Robust og nøysom busk som ikke er kravstor til jorden,  med tett, avrundet vekst. Tåler hard beskjæring. Passer som lav, fri hekk.
Planteavstand hekk: 0,3-0,5 m

Spirea finnes det forøvrig mange sorter av, med forskjellige høyder, vekst, bladformer og blomstring. Mange egner seg godt i hekk. Spør i hagesenteret.

Blankmispel H8
Cotoneaster lucidus

Høyde: 2-3 m
Små, hvite blomster i mai-juni, svarte bær om høsten.
Rød høstfarge. Passer både som klipt og fri hekk.
Nøysom og vindsterk. Best i lett jord, MÅ være godt drenert.
Planteavstand hekk: 0,3 m
Er vurdert til svært høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial og økologisk effekt på stedegne arter og naturtyper. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen. Søknadsplikt for profesjonelle aktører.  Les mer om fremmede arter her

Blærespirea H6 K
Physocarpus opulifolius

Høyde: 2-3 m
Best i full sol.
Blomst: Hvite til lys rosa halvskjermer i juni-juli. Små, røde kapselfrukter.
Vid vekst. Vindsterk. Lite kravstor til jorden.
Det finnes mange sorter av blærespirea, med mange forskjellige bladfarger. Sorten ‘Diabolo’ (H5, se bildet under) er mer kompakt av vekst, og har mørke, rødlige blader.
Planteavstand hekk: 0,3 m

Buksbom H3-4
Buxus sempervirens

Høyde: 2-3 m
Sol/skygge
Tett, bred, saktevoksende, vintergrønn busk. Egner seg meget godt til formklipping, brukes ofte som lave, stramme hekker.
Tolerant når det gjelder jordtype, men må ha god drenering. Bør skjermes for vind.
Buksbom er ikke en sikker plante i vårt distrikt. Noen steder kan det lykkes, men den som vil prøve, må akseptere risiko.

Buskmure H4-8 K
Dasiphora fruticosa
(Potentilla fruticosa)

Høyde: 0,3-1,2 m
Blomst: Hvit, gul, oransje, rød, rosa – avhengig av sort. De mest hardføre sortene er gule eller hvite.
Blomstrer både på årsskudd og eldre skudd.
Rikest blomstring i sol, men tåler halvskygge.
Nøysom, liker lett jord. Tett, lubben vekst. Litt sein i avtrekket om våren.
Kan skjæres hardt ned.
Passer best som fri hekk.
Planteavstand hekk: 0,3-0,5 m

Bøk H5
Fagus sylvatica

Høyde: 30 m.
Sol – skygge.
Bladene varierer i farge gjennom året: Lys grønn – mørkere grønn – oransjerød – brun. De brune bladene henger på gjennom vinteren, faller av når det kommer nye på våren.
Tett, gir god skjerming.
Tåler leirjord, men trives best i dyp, næringsrik, godt drenert jord.
Bør skjermes fra mye vind, tåler ikke salt så godt.
Blir et stort tre hvis den ikke klippes, men klipping gir en tett hekk med god skjerming.
Toppes først når ønsket høyde er nådd, trimmes for øvrig for å få en tett hekk. Kan holdes veldig smal. Saktevoksende.
Regnes ikke som en sikker plante i hele vårt distrikt, men kan brukes på gunstige steder.
Blodbøk er en variant med mørke, røde blader.
Planteavstand hekk: 0,3 m

Duftskjærsmin H5-6
Philadelphus coronarius

Høyde: 2-3 m
Kremhvite, enkle blomster i juni/juli. Små fruktkapsler om høsten.
Sterk blomsterduft.
Opprett vekst, men litt overhengende greiner.
Trives best på en solrik vokseplass med godt drenert jord.
Tåler tilbakeskjæring på gammel ved.
Passer best som fri hekk.
Planteavstand hekk: 0,3-0,8 m

Edelgran, diverse H5-H8
Abies

Høyde: 10-20 m
Eksempler på sorter: Koloradoedelgran, fjelledelgran, nordmannsedelgran m.fl.
De fleste blir best i sol, men tåler også en del skygge.
Det er variasjon i farge, form og toleranse for vind, salt og veiforurensning.
Edelgran har myke nåler – ikke stikkende, som vanlig gran har.
Klippes i årsveksten for å få en tett, skjermende hekk.
Bartrær liker generelt dyp, fuktig, men veldrenert jord, som gjerne kan være litt sur.
Planteavstand hekk: 0,6 m

Gran, diverse H6-8 K
Picea

Høyde: 15-30 m
Sol – halvskygge
Eksempler på gran som alle er nøysomme og vindsterke: Vanlig gran (den som vokser vilt i norge), engelmannsgran, serbergran, blågran m. fl.
Sortene varierer mht farge og form.
Klippes i årsveksten for å få en tett og skjermende hekk.
Bartrær liker generelt dyp, fuktig, men veldrenert jord, som gjerne kan være litt sur.
Planteavstand hekk: 0,6 m

Hybridbarlind H5 K
Taxus x media ‘Hillii’

Høyde: 2-2,5 m
Sol – skygge
Vintergrønt bartre med bred søyleform. Blir tettere ved regelmessig klipping.
Er lite kresen, og kan dyrkes i de fleste jordtyper (også leirholdig jord) – men trives best i dyp, porøs, kalkholdig jord.
Ganske vindsterk, tåler veiforurensning. Kan beskjæres hardt.
Er vurdert til svært høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial og økologisk effekt på stedegne arter og naturtyper. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen.
Her føler vi for å utdype litt: Sør i Norge har det skjedd spredning av barlind fra hagekultivarer, som truer og forurenser bestanden av hjemlig, viltvoksende barlind (Taxus baccata). Dette mener man hovedsaklig er forårsaket av frøspredning fra hunnplanter. I dag er det lite hunnplanter i handelen, og hannplanter setter ikke frø. Men; de sprer pollen. Forurensning betyr i denne sammenhengen at pollen fra kultivarer finner veien til ville planter, og krysninger sprer seg. Artsdatabankens prognoser for de neste 50 år spår fortsatt spredning, men bare nord til Trøndelag.  Den hjemlige Taxus baccata vokser heller ikke så langt nord som Trøndelag, og sånn sett mener vi at dette risikobildet er lite relevant for vårt distrikt.    Les mer om fremmede arter her

Juniøtmispel H7 K
Amelanchier spicata

Høyde: 3-4 m
Hvite blomsterklaser i juni, blåsvarte bær i aug-sept, rødbrune høstfarger.
Hurtigvoksende, nøysom, trives bra på de fleste jordtyper. Veksten er opprett, slank og grasiøs. Passer som høy og smal hekk.
Planteavstand hekk: 0,3 m
Er vurdert til svært høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial og økologisk effekt på stedegne arter og naturtyper. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen. Søknadsplikt for profesjonelle aktører.  Les mer om fremmede arter her
Alternativ: Matsøtmispel/Heggsøtmispel

Sibirkornell/Kvitkornell H6
Swida alba ‘Ivory Halo’
(Cornus alba)

Høyde: 1,5-2 m
Sol – skygge. Best bladfarger i full sol.
Hvite blomster i mai-juni. Hvite bær på høsten. Hvitbrokete blader, rødbrune greiner.
Opprett, kompakt vokseform.
Kan dyrkes i all slags jord, men er kanskje best i fuktig og lett sur jord.
Planteavstand: 0,3-0,5 m
Cornus alba/Swida alba er vurdert til høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen. Kultivarer som ‘Ivory Halo’ er man foreløpig usikker på om representerer samme risiko som arten. Søknadsplikt for profesjonelle aktører. Les mer om fremmede arter her.

Matsøtmispel/Heggsøtmispel H8 K
Amelanchier alnifolia

Høyde: 2-3 m
Sol/halvskygge
Hvite blomsterklaser i mai-juni, blåsvarte, spiselige bær i aug-sept, guloransje høstfarger.
Hurtigvoksende, nøysom, trives i de fleste jordtyper. Veksten er opprett, slank og grasiøs. Passer som høy og smal hekk. Søknadsplikt for profesjonelle aktører.
Planteavstand hekk: 0,3 m

Sargenteple H6 K
Malus toringo var. sargentii

Høyde:2-3 m
Hvite blomster i mai-juni, røde frukter om høsten. Gul høstfarge.
Bred vekst med stive greiner.
Er nøysom, men trenger sol for å få rikelig blomstring.
Liker fuktig, men godt drenert jord.
Planteavstand hekk: 0,5 m

Sibirertebusk H8 K
Caragana arborescens

Høyde: 5-6 m
Små, gule blomster i hengende klaser i juni.
Opprett vekst, vider seg ut i høyden.
Nøysom, tåler mager jord. Vindsterk og tørketålende.
Fin som klipt hekk.
Planteavstand hekk:0,3-0,5 m
Er vurdert til høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen.  Les mer om fremmede arter her.

Sibirlønn H5-6
Acer tataricum ssp. ginnala

Høyde: 6 m
Små, gulhvite blomster i juni, sterk rød høstfarge.
Sol/halvskygge.
Nøysom, liker veldrenert jord. Ikke av de aller hurtigste i vekst. Et lite tre som fint kan brukes i klipt hekk.
Planteavstand hekk: 0,3 m
Er vurdert til høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen.  Les mer om fremmede arter her.

Skjermleddved H7 K
Lonicera involucrata

Høyde: 1-3 m, avhengig av sort.
Sol/skygge.
Små gule/røde blomster, svarte bær.
Hurtigvoksende, grov, robust, nøysom. Tåler leirjord. Sterk mot snøbrekk.
Planteavstand hekk: 0,3-0,5 m
Er vurdert til høy risiko i Artsdatabanken grunnet spredningspotensial. Man skal være spesielt aktsom mht spredningsrisiko når man har denne i hagen. Søknadsplikt for profesjonelle aktører.  Les mer om fremmede arter her.

Svartsurbær H6/7 K
Aronia melanocarpa

Høyde: Flere sorter, ‘Moskva’ blir 1,5-2 m
Sol – skygge, best farger i sol.
Hvite blomster i halvskjermer i juni. Svarte, spiselige bær i aug-sept. Flotte, rødoransje høstfarger.
Nøysom, vindsterk. Bred, opprett vekst. Er ikke nøye på jorda, men trives best i noe fuktig, sur jord.
Planteavstand hekk: 0,3-0,5 m

I vårt rikholdige utvalg finner du:

 

1000

Sorter stauder

350

Sorter roser

70

Sorter frukttrær

50

Sorter bærbusker

300

Sorter vintergrønt 

60

Sorter rhododendron

80

Sorter prydtrær

60

Sorter klatreplanter

40

Sorter park- og allètrær 

250

Sorter vintergrønt osv osv

Planter på lager