LARK
Landskapsarkitekt – planlegging

Jenny er vår landskapsarkitekt, og kan være behjelpelig med tjenester tilknyttet overordnet planlegging av tomter og arealdisponering, overvannshåndtering og fallplaner/terrengplanering, hagedesign og planteplaner samt befaringer for tips og rådgivning.

Jenny har flere års erfaring med prosjektering for både private, borettslag og kommuner. Hun er ekstra glad i den grønne biten av faget, og synes plantebruk er et viktig element i det å skape vakre uterom.

 

 

Kontakt:

Jenny Linnea Gråhed
E-post: anlegg@hammerplanteskole.no
Telefon: 466 32 101