LARK
Landskapsarkitekt – planlegging

Jenny er vår landskapsarkitekt, og kan være behjelpelig med tjenester tilknyttet overordnet planlegging av tomter og arealdisponering, overvannshåndtering og fallplaner/terrengplanering, hagedesign og planteplaner samt befaringer for tips og rådgivning. Hun kan ta på seg oppdrag for så vel profesjonelle utbyggere som privatpersoner. 

Jenny har flere års erfaring med prosjektering for både private, borettslag og kommuner.  Før hun kom til oss har hun blant annet prosjektert uteområdene til Steinkjer barneskole, Heimdal VGS, Munkvoll Gård (borettslag), flere barnehager og friområder mm.  Hun er ekstra glad i den grønne biten av faget, og synes plantebruk er et viktig element i det å skape vakre uterom.

Noen av hagene som Jenny har tegnet finner du under fanen Anleggsavdeling – Anleggsprosjekter. 

 

 

Kontakt:

Jenny Linnea Gråhed
E-post: lark@hammerplanteskole.no
Telefon: 466 32 101