I dette prosjektet har vi hatt gleden av å både planlegge og utføre en total oppgradering av hagen helt fra innkjørsel til innerst i hagen. Området på fremsiden av huset er gjort om fra et åpent plenareal til en koselig uteplass som med tiden blir skjermet fra vegen bak hekk og prydbeplanting. Det er anlagt nye dekker, terrengmurer i naturstein og pergola. Overgangen til den nedre delen av hagen er håndtert med trapper, terrengmurer og skråningsplanter. Planteplanen er utarbeidet med tanke på fremtidig skjerming av ønskede soner og opplevelsen av hagen gjennom hele året med hensyn på blomstring, bladfarger, frukt og vintergrønne innslag. I den nedre delen av hagen er det snekret nytt tredekke, lagt ferdigplen og betongheller samt elvestein i skråningen innunder terrassen i plan 2.