Februar  2019 På grunn av langvarig og veldig mildt mildvær, kan det være noen som opplever at trær og busker vegeterer allerede nå – det vil si at knoppene spretter og veksten begynner. Kanskje er det noen staudespirer som titter opp av jorda. De har blitt lurt. Mer som oss, når vi dropper ullundertøy og lue så fort sola viser litt ekstra krefter, selv om kalenderen forteller oss at det er vinter. Det hender at helsa får en liten knekk av sånt. De fleste staudene tar nok ingen varig skade av det om det kommer en ny frostperiode. De vil fryse tilbake, men starter på ny frisk når tiden er inne. De kan bli litt forsinket, men gir ikke opp. Plantenes oppdrag er å blomstre for å føre genene videre, og ett uheldig forsøk endrer ikke den programmeringen. Trær og busker kan oppleve det samme, at varmen lokker fram spiretrangen – men akk, så var det jo bare februar…. Og ja, man kan være så uheldig at man mister planter hvis veksten virkelig har satt i gang og planten står der saftspent i det den møter en streng kuldeperiode. Væskefylt plante + frost = frostskader. Tildekking kan hjelpe – men ellers er det bare å krysse fingrene for at moder natur velger å fare noenlunde fint med alle lettsindige, våryre planter. (Og folk.)