Om fremmede arter og spredningsfare

Om fremmede arter og spredningsfare

Fra 1. januar i år (2021) er det kommet flere nye navn på lista over planter det er forbudt å innføre, sette ut eller omsette. Lista omfatter nå 28 plantenavn, og er grei å forholde seg til. Forbudt er forbudt. Beveger vi oss i litt videre sirkler rundt tema som...