Biokarbon

Biokarbon

Biokarbon og biokull er begreper som kanskje er ukjente for mange i dyrkningssammenheng, men her handler det om jordforbedring. La oss prate litt om det;) Biokarbon blir til ved hjelp av pyrolyseteknologi, en prosess der biomasse omdannes ved høye temperaturer og...