Pergola, terrasse, plantekasser

Pergola, terrasse, plantekasser

En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Kunden har selv plantet i kassene. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og...
Steinlegging, snekring, planting

Steinlegging, snekring, planting

I dette prosjektet ble det  utført forskjellige arbeider: Belegningsstein på gårdsplassen, oppstilling for søppeldunker (mur),bed med kantstein og beplantning, og et skur snekret i tre. Tips &...
Trapp og mur

Trapp og mur

På denne tomta ble det bygget natursteinsmur og -trapp, etter planlegging av vår landskapsarkitekt.   Tips og råd for...
Anlegg på nybebygd tomt

Anlegg på nybebygd tomt

Huset var ferdigbygd, og utomhusområdet sto for tur. Hammer planteskole har både planlagt og utført anlegg av belegningsstein, belysning, plen, bed og beplantning. Her er det like før arbeidet begynner Ferdig resultat! Tips og råd for...