En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Kunden har selv plantet i kassene. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og pergola (et luftig ‘tak’/klatrestativ for planter – fungerer som romdeler, skjermende element, miljøskaper osv.).

Forskjellige elementer har forskjellige funksjoner og er sammensatt på en måte som sammen med boligen utgjør en harmonisk enhet.