En helhetlig plan kjennetegner dette anlegget. Landskapsarkitekten har prosjektert, og anleggsavdelingen har utført jobben. Her er det laget terrasse, det er lagt belegningsstein og heller, det er snekret store plantekasser, trapp og pergola (et luftig ‘tak’/klatrestativ for planter – fungerer som romdeler, skjermende element, miljøskaper osv.).

Forskjellige elementer har forskjellige funksjoner og er sammensatt på en måte som sammen med boligen utgjør en harmonisk enhet.