I dette oppdrag har vi hatt gleden av å både tegne og ferdigstille utearealene, alt fra dekker og gjerder til plantekasser og beplanting. Prosjektet startet med en befaring sammen med landskapsarkitekten som siden utarbeidet et planforslag og planteplan i dialog med kunden, samt videre detaljer for utførelse. 

Adkomst til boligen / gårdsrommet sett fra innkjørselen. Før og etter:

I gårdsrommet er det lagt nytt dekke av belegningsstein samt terrassedekker av kompositt. Store natursteiner er flyttet og dandert for å lage en trinnfri forbindelse og ramme inn et plantebed.

 

Mot vegen. Før og etter:

Det er bygget en lang plantekasse på innsiden av støttemuren og  satt opp et spilegjerde på toppen av muren. Med tiden vil klatreplanter dekke deler av spilegjerdet.

I plantekassen er det plantet en kombinasjon av stauder, busker og klatreplanter.

På baksiden av huset er det anlagt plen, dekker og buskfelt.