Her har både landskapsarkitekt og anleggsgartnere vært i sving for å lage gode uterom på mange nivåer. Et skrått terreng er terrassert med trapper og dekker i både stein og tre med integrerte benker og plantekasser. Bak huset er det satt opp støttemur, anlagt steinsatt gangadkomst og treportal samt lagt ferdigplen. Vi takker kunden for et spennende oppdrag!