Hammer planteskole og hagesenter er arbeidsplass for en god håndfull mennesker om vinteren, og tre-fire håndfuller om sommeren. Nærmere bestemt varierer arbeidsstokken fra 6-7 personer til omkring 20. Det er administrasjon, gartnere, anleggsarbeidere, medarbeidere i hagesenter og produksjon, landskapsarkitekt, snøryddemannskap, butikkpersonell – de fleste er fleksible og allsidige, og overlapper litt på arbeidsområder. Dette er en liten bedrift, og her nytter det ikke å være alt for spesialisert.

 

I tillegg til ‘vanlige’ ansatte har vi gleden av å ha besøk av personer som av ulike grunner har behov for yrkes-/arbeidspraksis. Vi samarbeider med aktører som arrangerer arbeidsmarkedstiltak, som f.eks Fides. Via disse aktørene har vi mennesker med forskjellige behov i arbeid for kortere eller lengre perioder. Noen skal kartlegge arbeidsevne etter sykdom eller andre vanskelige perioder i livet, noen trenger en skjermet arbeidshverdag, noen skal trene på å fungere godt i arbeidslivet, osv.

Det er fint når man en gang i blant kan tilby en slik praksisplass, og forhåpentligvis bidra til at en utfordrende situasjon bedres. Og så er det sånn at enhver tilfører miljøet noe mer enn bare arbeidskraft. Folk med forskjellig ståsted har mye å lære hverandre. I næringslivet er det både ønskelig og nødvendig med en viss effektivitet og produktivitet, men det bør også være rom for det som ikke er så strømlinjeformet; Det uventede, det tilfeldige, det romslige. Det kan gi oss nye gleder og bredere horisont.

 

Ja, og så er det noen som er under utdanning og stikker innom for å få fagrettet praksis, slik som Marthe Holmen. Marthe er elev ved Norges grønne fagskole – Vea, og har gartnerambisjoner. Vi applauderer alle unge med gartnerambisjoner! Kanskje særlig de som er interessert i den grønne delen av faget, siden denne yrkesveien ikke er den som er mest i skuddet nå om dagen.

Bildene viser Marthe og vår egen Sissel i ferd med å stikke diverse buskstiklinger, første ledd i produksjon av nye busker.

Ser jo ut som om de har det veldig morsomt, da. Tror flere burde satse på gartneryrket wink