Det blir mer og mer vanlig med hage i kasser og krukker. Naturlig nok, siden flere og flere bor i leiligheter der uterommet er en balkong eller terrasse. Det er dessuten mange ‘jordboere’ som bygger uterom hvor plantekasser er en del av miljøet. Uansett er det flott å kunne ha gleden av flerårig beplantning, selv uten tilgang til en eneste jordflekk. Å omgi seg med planter har så mange positive sider, det oppmuntrer vi gjerne!

Så kommer men’et. Dette men’et er imidlertid greit å hanskes med, så lenge man tar sine forholdsregler.Det handler om at tilværelsen i krukker og kasser er en mye større utfordring for planten enn å være plassert i moder jord. Ha derfor følgende i mente ved planleggingen:

  • Bygg kassene store nok, velg krukker som er store nok. Et stort jordvolum gir bedre stabilitet når det gjelder temperaturer og fuktighet, og dermed mindre stress for planten. En stresset plante tåler mindre av påkjenninger. Jo større, jo bedre. Som et minimum tilrår vi et volum på 50 x 50 x 50 cm for busker og små trær.
  • Sørg for god drenering. Lecakuler, grus, potteskår e.l. i bunnen, adskilt fra jorden med en duk som slipper vannet gjennom. Det MÅ være hull i bunnen, så overflødig vann kan renne ut. Av samme grunn bør krukken heves litt fra underlaget, slik at den ikke fryser fast eller på annen måte blir tett. Røttene trenger luft, og må ikke bli stående i vann. Om vinteren kan røttene bli skadet av frostspreng hvis jordklumpen er vannmettet og deretter gjennomfrosset. Det er fint om krukken kan stå under tak om vinteren.
  • Hvis du føler for det – pakk inn krukken i et isolerende lag om vinteren. Isolasjon kan ikke hindre langvarig kulde i å gå inn, men den reduserer store temperatursvingninger.
  • Gjør deg kjent med hvilke planter som tåler klimaet der du bor. Skal plantene bo i kasse eller krukke, gå opp en herdighetssone eller to. Er du eksperimentlysten, er det selvsagt ingenting i veien for å prøve hva som helst, så lenge du aksepterer høy risiko. Mange hagetrender har sitt utspring i sør-Norge, og det er mye som ikke lar seg kopiere i resten av landet. Det må vel også være lov å si at en del medier/forfattere ikke tar tilstrekkelig høyde for geografisk variasjon i klima når de beskriver hageplanter, så her lønner det seg med litt plantefaktasjekk.
  • Skjerm vintergrønne planter fra uttørkende sol og vind på senvinteren, Sett dem gjerne i skyggen, eller pakk inn i strie.
  • Vær klar til å yte jevn omsorg (vanning og gjødsling), siden planten er avskåret fra muligheten til å skaffe seg det den trenger på egen hånd.
  • Sist, men ikke minst: Aksepter at vi ikke har hundre prosent sikkerhet for at planter overlever, enten de er plassert i krukker eller andre steder. Noen mister vi, av og til av opplagte grunner, andre ganger kan vi ikke begripe hvorfor. Lykkeligst er den som lærer seg å leve godt med det 😉

 

T. h: Krukkeføtter hever krukken fra underlaget og sikrer drenering.